Opis projeku EU

Projekt motorro uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
 
 
Przedsięwzięcie spółki Motorro dotyczy zaprojektowania i wdrożenia do użytkowania innowacji produktowej w postaci aplikacji
dla sklepów oraz warsztatów do zarządzania zakupami części motoryzacyjnych w hurtowniach. Produkt składa się z 3
podstawowych funkcjonalności:
  • porównanie indywidualnej ceny w wielu hurtowniach jednocześnie
  • porównanie dostępności poszukiwanej części
  • dostępność do części z całego rynku
Pomysł jest odpowiedzią na potrzebę rynku w zakresie oszczędności w portfelu zamawiających części. W dotychczasowym
systemie zamówień części samochodowych na rynku profesjonalistów nie istnieje podobne rozwiązanie, można jedynie
odnaleźć rozbudowane systemy ERP posiadające moduł porównywania cen – jednak ze względu na koszt wdrożenia nie mają
one tak szerokiego zasięgu jak proponowane przez nas rozwiązanie. Nasz produkt – aplikacja motorro – pozwala na
automatyczne i precyzyjne porównanie indywidualnej ceny danej części w kilku różnych hurtowniach. A więc oszczędza czas
wyszukania cenowo lepszej oferty, zatrzymuje klienta w warsztacie oraz daje jasne i rzetelne spojrzenie na ceny we wszystkich współpracujących podmiotach.
Jest to niezwykle ważne ze względu na zautomatyzowanie całego procesu wyszukiwania i porównywania części motoryzacyjnych. Z dotychczas manualnego porównywania warsztaty będą miały w końcu możliwość automatycznego procesu dokonywania zamówień z jednoczesnym porównania cen i dostępności z całego rynku.
Oprócz podstawowej funkcjonalności – motorro - system będzie posiadał 3 dodatkowe funkcjonalności dla współpracujących hurtowni:
  • możliwość pozyskania nowego klienta przy rejestracji w aplikacji
  • możliwość pozyskania klienta ze względu na dostępność produktu
  • raporty z decyzyjności zakupowych klientów (sklepów i warsztatów)